5 parametrů SEO friendly url

19.6.2015
0

Česky
Doména a url v počátcích optimalizace pro vyhledávače sehrávala jednu z nejvýznamnějších rolí.

5 parametrů SEO friendly url

Přestože již nemusí url adresa patřit k těm nejkritičtějším SEO faktorům, svoji úlohu má i v současnosti. Vyhledávače ji mj. analyzují z hlediska struktury a uspořádání webu. Podoba url adresy se může odrážet také v úspěšnosti linkbuildingu. Není zanedbatelná nejen pro uživatele sociálních sítí, ale ovlivňuje i samotné návštěvníky webu. A když ji nepřehlížejí návštěvníci, neměly by ji přehlížet ani vyhledávače, potažmo ani SEO aktivity…

Jak by měla url adresa vypadat, aby se líbila návštěvníkům webu i vyhledávačům? Jak vypadá taková „SEO friendly url“? Přinášíme vám pět parametrů, které definují dobrou url.

Zaprvé: časem nerezaví

Klíčovým požadavkem na url adresu je to, aby byla neměnná v čase. Obsah strany je možné částečně měnit a aktualizovat, ale nemělo by docházet k zásadním změnám.

Nepřípustná je úplná změna url a tím kompletní znefunkčnění staré url. Pokud je url nutné měnit, je vždy třeba starou url adresu na novou přesměrovat.

Zadruhé: v jednoduchosti je krása

Jakkoli může být složitý web a rozsáhlý jeho obsah, url adresy jednotlivých stránek by měly být co nejjednodušší a nejčitelnější. Číst je budou nejenom roboti vyhledávačů, ale i návštěvníci webu. Jednoduchá url získá body za uživatelskou přívětivost. Také se bude snáze kopírovat, šířit a sdílet na sociálních sítích.

Jednoduchá url bude lépe zapamatovatelná. Zapamatelnost patří ke klíčovým požadavkům na dobrou url adresu. Měřítkem může být to, že se dá snadno přenést na papír nebo nadiktovat po telefonu.

Jednoduchost url znamená i to, že neobsahuje zbytečně složité znaky. Horší čitelnost mohou způsobit velká písmena. Matoucí mohou být i znaky jako &, % aj. Přestože jsou v url povolené znaky s diakritikou, vyplatí se diakritiku nevyužívat.

Vyhněte se také použití podtržítka, které vyhledávače nevnímají jako oddělení slov (chápou je jako spojovník). Místo mezery mezi slovy použijte v url krátkou pomlčku.

Zatřetí: chápu, chápeš, chápeme

Url adresa by měla být jednoduše uchopitelná. Již při prvním přečtení by měl mít čtenář (či vyhledávač) představu o obsahu dané webové strany.

Url by měla vypovídat o obsahu. Na druhé straně by však neměla být příliš dlouhá, měla by říkat pouze to podstatné. Doporučená délka by ideálně měla být do 70 znaků, maximálně potom 255 znaků. V případě delších url vyhledávače hrozí tím, že danou url vůbec nezaindexují.

Začtvrté: klíčová slova jsou klíčem

Přestože klíčová slova v url adrese nemají pro SEO takovou váhu jako v minulosti, nadále mají v url své místo. Právě url adresa ve výsledcích vyhledávání může být prvním kritériem toho, zda daný odkaz odpovídá konkrétním požadavkům. Z uživatelského hlediska může rozhodnout o tom, zda danou stránku hledající navštíví. Rozhoduje také o úspěchu na sociálních sítích.

Reálný dopad na hodnocení daného odkazu z hlediska SEO má url adresa v případě, že se uplatňuje jako anchor text, resp. užívá jako přímý link bez anchor textu.

Prostor v url by měl jednoznačně patřit relevantním a popisným frázím. Naopak stojí za to eliminovat obecná a nicneříkající slova.

Technické parametry nakonec

Jakkoli tomu bylo v historii, dnes platí, že podadresář je z hlediska SEO výhodnější než subdoména. Mj. proto, že vyhledávače považují subdomény za zcela samostatné weby.

Pokud je to možné, eliminujte v url použití dynamických parametrů. Url adresy by také neměly obsahovat duplicity, už vůbec ne v klíčových slovech a frázích.

Při automatickém generování url je nejjednodušším řešením využití nadpisu strany či článku.

 

Autor: Ing. Radka Křivánková

Máte zájem o Digitální marketing? Vyplňte stručný formulář a my se vám do 24 hodin sami ozveme

Nezávazná konzultace

Nebo nám rovnou zavolejte 775 646 333

Doporučené články