Kontrolní seznam pro spuštění PPC kampaně ve vyhledávání

12.6.2020
0

Obrázek uživatele Vlastimil Malík
Vlastimil
Česky
Víte, co byste neměli v žádném případě zapomenout zkontrolovat při spouštění nové PPC kampaně? Prohlédněte si náš kontrolní seznam.

Kontrolní seznam pro spuštění PPC kampaně ve vyhledáváníSprávně nastavit PPC kampaň ve vyhledávání je poměrně složitý úkol, sestávající z mnoha úkonů. Snadno se přitom může stát, že na některou důležitou část prostě zapomenete, a to i v případě, že ve správě PPC kampaní nejste žádnými nováčky. Jakékoli opomenutí v nastavení PPC kampaně vás přitom může stát spoustu zbytečně vynaložených peněz. Aby k těmto nepříjemným událostem nedocházelo, je dobré mít připraven kontrolní seznam úkolů, které je při nastavení PPC kampaně ve vyhledávání třeba provést, a postupně na něm odškrtávat jednotlivé položky tak, jak se vám je daří splnit. Níže najdete kontrolní seznam úkonů, díky kterému pro vás bude nastavení PPC kampaně ve vyhledávání hračkou.

Nastavení kampaně

Střídání reklam

Máte víc reklam na jedné reklamní sestavě? Nastavte si střídání reklam. V Google Ads můžete určit i to, jak často se budou jednotlivé reklamy zobrazovat. Pokud nastavíte optimalizaci rotace, bude algoritmus Google zobrazovat jednotlivé reklamy podle toho, jakou očekává jejich úspěšnost. V úvahu přitom bere i takové signály, jako jsou klíčová slova, vyhledávací dotazy, zařízení nebo poloha uživatele.

Nastavení sítě

Nezapomeňte zakázat zobrazení kampaní v obsahové síti. Pokud se však domníváte, že je to pro vaši kampaň vhodné, nebo chcete zjistit, jak by si vaše kampaň v obsahové síti vedla, můžete povolit partnerské weby.

Rozpočet

Jsou rozpočty pro vaši kampaň dostatečné? Ujistěte se, že rozpočet je přidělen efektivně a ve srovnání s ostatními kampaněmi má smysl. Pokud nevíte, kolik prostředků které kampani přidělit, řiďte se pravidlem 70/20/10. 70 % vašeho rozpočtu by mělo jít na ověřené strategie, o kterých víte, že budou fungovat, 20 % na strategie, o kterých si myslíte, že budou fungovat, a 10 % na experimentální strategie, u kterých si nejste jisti výsledkem.

Nabídky

Jaká je vaše strategie nabídek? Nabízíte nabídky ručně, nebo používáte automatizovanou strategii nabídek? Pokud používáte automatickou strategii nabídek, ujistěte se, že je v souladu s cíli vaší kampaně.

Kampaně Google Ads

Nastavení sledování konverzí

Vyberte konverzní akce, které nejlépe odpovídají cílům vaší kampaně. Konverze můžete nastavit na úrovni účtu nebo na úrovni kampaně. Chcete-li zajistit, aby vaše konverze byly nastaveny a váš Google tag správně fungoval, přejděte na stránku, na které by se měl Google tag nacházet, otevřete a aktivujte Google tag manager a stránku obnovte.

Automatizovaná pravidla

Nastavte automatická pravidla, abyste se vyhnuli nadměrným výdajům nebo pozastavení zobrazování reklamy kvůli vyčerpání rozpočtu.

Časový rozvrh reklam

časový rozvrh reklam na vašem účtu smysl? Pokud jste tlačeni nízkým rozpočtem, možná budete chtít omezit zobrazování reklamy pouze na časy, kdy je vaše cílová skupina nejčastěji online a tím pádem je vyšší pravděpodobnost, že dojde ke konverzi.

Nastavení jazyka

Spouštíte PPC kampaně pouze v rámci ČR, nebo i v zahraničí? Pokud nabízíte produkty nebo služby lidem v různých zemích nebo ve více jazycích, vytvořte pro každý jazyk samostatné kampaně.

Inzerujte své produkty či služby pouze v místech, kam jste je schopni reálně dodat. Pokud provozujete autoservis či restauraci v Brně, nemá smysl inzerovat v celé ČR. Zkontrolujte, zda je vaše nastavení polohy v souladu se strategií vaší kampaně.

Nastavení zobrazování podle lokace

Zvolte správné publikum

Jakým uživatelům by se vaše reklamy měly zobrazovat? Před nastavením modifikátorů nabídek můžete zvolit cílení a nabídku na konkrétní publikum nebo jednoduše nastavit publikum na testování, abyste zjistili, jak na vaše reklamy reaguje. Publikum lze nastavit na úrovni kampaně nebo reklamní sestavy, proto znovu zkontrolujte, zda je nastaveno tak, aby odpovídalo cílům vaší kampaně.

Demografie a zařízení

Pokud jste si jisti, kteří uživatelé a z jakých zařízení jsou pro vás jako zákazníci nejcennější, ujistěte se, že máte správně nastaveny modifikátory nabídek. Pokud si tím nejste zcela jisti, prozatím modifikátory vynechejte a vraťte se později.

Struktura PPC kampaní

Máte vaše kampaně správně pojmenované?

Abyste si udrželi v PPC kampaních a reklamních sestavách pořádek, je potřeba jednotlivé položky správně pojmenovat. Z názvu by na první pohled mělo být jasné, o jakou kampaň jde. Měli byste si pro pojmenování kampaní zavést přesná pravidla, podle kterých se budete při volbě názvů kampaní řídit. Usnadní vám to nejen orientaci v účtu v případě většího počtu kampaní, ale i filtrování v Google Analytics.

Reklamní sestavy

Má struktura vašich reklamních sestav v této kampani smysl? Pokud je to pro cíle kampaně potřeba, rozdělili jste reklamní sestavy podle typu shody?

Klíčová slova

Jsou klíčová slova v každé reklamní sestavě tematická a relevantní? Ujistěte se, že typy shody u klíčových slov odpovídají vašemu záměru.

Vylučující klíčová slova

Nezapomeňte do kampaně přidat potřebné seznamy vylučujících klíčových slov. Pokud se domníváte, že mezi kampaněmi může dojít k vzájemnému překrývání, přidejte příslušná vylučující klíčová slova, abyste zajistili, že se na jedno klíčové slovo bude zobrazovat pouze jedna reklamní sestava. Nezapomeňte také na vložení vylučujících slov, pokud jsou vaše reklamní sestavy rozděleny podle typu shody.

Reklamy a kreativy

Texty reklam

Dejte si pozor na překlepy v textech reklam. Vždy zkontrolujte pravopis a gramatiku, než reklamu spustíte. Jak mají uživatelé důvěřovat reklamě někoho, kdo není schopen napsat bez chyby ani několik desítek znaků textu?

URL a sledování konverzí

Ověřte, zda URL adresa vaší vstupní stránky je napsána správně a že vstupní stránka je funkční. Nasměrujte uživatele na správnou vstupní stránku a připojte příslušné sledovací kódy. Pokud nepoužíváte automatické značkování, zkontrolujte, zda jsou připojeny správné UTM parametry.

Ověřte si schválení reklam

Napište si do diáře upomínku a po uplynutí jednoho pracovního dne zkontrolujte, zdali byly vaše reklamy schváleny. Pokud jste do reklam přidali štítky, můžete vytvořit automatická pravidla, která spustí nebo pozastaví reklamy v konkrétním požadovaném termínu.

Rozšíření reklam

Rozšíření reklam

Rozšíření o odkazy na podstránky

Rozšíření o odkazy na podstránky vám umožňují zabrat více místa na stránce s výsledky vyhledávání, přidat odkazy na různé části vašeho webu a zvýšit nápadnost vaší reklamy. Google vyžaduje minimálně 2 rozšíření o odkazy na podstránky, ale může jich zobrazit až 8.

Strukturované úryvky

Strukturované úryvky umožňují zvýraznit konkrétní produkty, značky a služby. Je vhodné přidat několik sad strukturovaných úryvků, které vám umožní zdůraznit různé aspekty vaší firmy a zvýší pravděpodobnost, že se vedle vaší reklamy objeví příslušný úryvek.

Rozšíření o popisky

Rozšíření o popisky propagují konkrétní výhody pro zákazníky, jako je prodloužená záruční doba nebo doprava a vrácení zdarma. Přidejte až 4 rozšíření o popisky na jednu reklamní sestavu, ale ujistěte se, že se zde neopakují informace, které jsou již obsaženy v textu reklamy.

Rozšíření o volání

Rozšíření o volání umožňují uživatelům snadno kontaktovat vaši firmu přímo zavoláním z mobilního telefonu. Pokud chcete na vašem účtu nastavit rozšíření o volání, mějte na paměti, že placená a prémiová čísla nebudou pro rozšíření o volání schválena. Nezapomeňte nastavit rozšíření o volání tak, aby se zobrazovalo pouze tehdy, kdy bude skutečně někdo u telefonu.

Rozšíření o lokalitu

Rozšíření o lokalitu vám může pomoci oslovit vaší reklamou lokální zákazníky. Rozšíření o lokalitu může zahrnovat vaši vzdálenost od polohy uživatele, adresu vaší firmy a přístup na stránku s podrobnostmi, jako je vaše otevírací doba. Nezapomeňte, že rozšíření o lokalitu se mohou zobrazovat také v Mapách Google, v Obsahové síti nebo v reklamách YouTube.

Rozšíření o ceny

Rozšíření o ceny je skvělý způsob, jak zdůraznit ceny vašich produktů a služeb. Rozšíření o ceny lze aktualizovat i bez resetování statistik jejich výkonu. Nezapomeňte pravidelně kontrolovat, zda jsou ceny vašich produktů stále aktuální.

Před každým spuštěním PPC kampaně si tento seznam projděte a překontrolujte, jestli jste provedli všechny kroky, pokud jsou pro vaši PPC kampaň relevantní. Důsledná kontrola nastavení vaší PPC kampaně vás ochrání před mnoha eventuálními problémy v budoucnosti.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com
Autor: Vlastimil Malík
Foto zdroj: pixabay.com

Máte zájem o Digitální marketing? Vyplňte stručný formulář a my se vám do 24 hodin sami ozveme

Nezávazná konzultace

Nebo nám rovnou zavolejte 775 646 333

Doporučené články